برگي از مولانا

(( هفت شهر عشق را عطار گشت))
بهر ماهي . رفت نم نم تا به رشـــت
اندر آن جـــا هــــم اثــــر از آن نــديـد
عاقبـــت مـاهـي نخــورد و در گذشت
 

بازم خود شادروان

/ 0 نظر / 12 بازدید