/ 19 نظر / 67 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ميثم (بجه های آسمان)

قدرت عشق یا عشق قدرت ، مدرنیته یا سنت تو محور شرارت، ژیان و عشق سرعت مسکن رنج و درد، به صورت قرص و گرد شام و ناهار نداری، جاش می خوریم کیک زرد انتخابای تستی، ازدواجای قسطی دوزار ته گنجه بود، فرستادیم فلسطین! موفقیت تضمینی، موزیک زیرزمینی دکتر قلب نمی خوایم، جراح فک و بینی غیرت سیب زمینی، توسعه سبک چینی دموکراسی دینی... بچه های پاپتی، چلوکباب ساعتی قاچاق زن به دوبی، آادمای غیرتی خون با اسانس اچ آی وی، آنفلونزای مرغی یکی از وبا می میره، یکی جنون گاوی ذخیره های ارزی، تحرکات مرزی هیچی دیگه نداریم، اعتبارات قرضی! اقتصاد تضمینی ، مرخصی تشویقی سینمای فلسفی، موسیقی تلفیقی عاشقای قزوینی، توسعه سبک چینی دموکراسی دینی... دیزی توی کافی شاپ، مدیتیشن به قصد رختخواب نذری می دن افطاری، زرشک پلو با کچاب! دنیاهای مجازی، دانشگاه شهربازی قهرمانای ملی، پرویننو حجازی! داروهای تقلبی، معتادای تفننی مد لباس ملی، صنایع تسننی آموزش از راه دور، فروش سوال کنکور نزول سود بانکی، یا انتخاب یا که زور غیر

ميثم (بجه های آسمان)

قدرت عشق یا عشق قدرت ، مدرنیته یا سنت تو محور شرارت، ژیان و عشق سرعت مسکن رنج و درد، به صورت قرص و گرد شام و ناهار نداری، جاش می خوریم کیک زرد انتخابای تستی، ازدواجای قسطی دوزار ته گنجه بود، فرستادیم فلسطین! موفقیت تضمینی، موزیک زیرزمینی دکتر قلب نمی خوایم، جراح فک و بینی غیرت سیب زمینی، توسعه سبک چینی دموکراسی دینی... بچه های پاپتی، چلوکباب ساعتی قاچاق زن به دوبی، آادمای غیرتی خون با اسانس اچ آی وی، آنفلونزای مرغی یکی از وبا می میره، یکی جنون گاوی ذخیره های ارزی، تحرکات مرزی هیچی دیگه نداریم، اعتبارات قرضی! اقتصاد تضمینی ، مرخصی تشویقی سینمای فلسفی، موسیقی تلفیقی عاشقای قزوینی، توسعه سبک چینی دموکراسی دینی... دیزی توی کافی شاپ، مدیتیشن به قصد رختخواب نذری می دن افطاری، زرشک پلو با کچاب! دنیاهای مجازی، دانشگاه شهربازی قهرمانای ملی، پرویننو حجازی! داروهای تقلبی، معتادای تفننی مد لباس ملی، صنایع تسننی آموزش از راه دور، فروش سوال کنکور نزول سود بانکی، یا انتخاب یا که زور غیر

ميثم (بجه های آسمان)

قدرت عشق یا عشق قدرت ، مدرنیته یا سنت تو محور شرارت، ژیان و عشق سرعت مسکن رنج و درد، به صورت قرص و گرد شام و ناهار نداری، جاش می خوریم کیک زرد انتخابای تستی، ازدواجای قسطی دوزار ته گنجه بود، فرستادیم فلسطین! موفقیت تضمینی، موزیک زیرزمینی دکتر قلب نمی خوایم، جراح فک و بینی غیرت سیب زمینی، توسعه سبک چینی دموکراسی دینی... بچه های پاپتی، چلوکباب ساعتی قاچاق زن به دوبی، آادمای غیرتی خون با اسانس اچ آی وی، آنفلونزای مرغی یکی از وبا می میره، یکی جنون گاوی ذخیره های ارزی، تحرکات مرزی هیچی دیگه نداریم، اعتبارات قرضی! اقتصاد تضمینی ، مرخصی تشویقی سینمای فلسفی، موسیقی تلفیقی عاشقای قزوینی، توسعه سبک چینی دموکراسی دینی... دیزی توی کافی شاپ، مدیتیشن به قصد رختخواب نذری می دن افطاری، زرشک پلو با کچاب! دنیاهای مجازی، دانشگاه شهربازی قهرمانای ملی، پرویننو حجازی! داروهای تقلبی، معتادای تفننی مد لباس ملی، صنایع تسننی آموزش از راه دور، فروش سوال کنکور نزول سود بانکی، یا انتخاب یا که زور غیر

ميثم (بجه های آسمان)

قدرت عشق یا عشق قدرت ، مدرنیته یا سنت تو محور شرارت، ژیان و عشق سرعت مسکن رنج و درد، به صورت قرص و گرد شام و ناهار نداری، جاش می خوریم کیک زرد انتخابای تستی، ازدواجای قسطی دوزار ته گنجه بود، فرستادیم فلسطین! موفقیت تضمینی، موزیک زیرزمینی دکتر قلب نمی خوایم، جراح فک و بینی غیرت سیب زمینی، توسعه سبک چینی دموکراسی دینی... بچه های پاپتی، چلوکباب ساعتی قاچاق زن به دوبی، آادمای غیرتی خون با اسانس اچ آی وی، آنفلونزای مرغی یکی از وبا می میره، یکی جنون گاوی ذخیره های ارزی، تحرکات مرزی هیچی دیگه نداریم، اعتبارات قرضی! اقتصاد تضمینی ، مرخصی تشویقی سینمای فلسفی، موسیقی تلفیقی عاشقای قزوینی، توسعه سبک چینی دموکراسی دینی... دیزی توی کافی شاپ، مدیتیشن به قصد رختخواب نذری می دن افطاری، زرشک پلو با کچاب! دنیاهای مجازی، دانشگاه شهربازی قهرمانای ملی، پرویننو حجازی! داروهای تقلبی، معتادای تفننی مد لباس ملی، صنایع تسننی آموزش از راه دور، فروش سوال کنکور نزول سود بانکی، یا انتخاب یا که زور غیر

ميثم (بجه های آسمان)

قدرت عشق یا عشق قدرت ، مدرنیته یا سنت تو محور شرارت، ژیان و عشق سرعت مسکن رنج و درد، به صورت قرص و گرد شام و ناهار نداری، جاش می خوریم کیک زرد انتخابای تستی، ازدواجای قسطی دوزار ته گنجه بود، فرستادیم فلسطین! موفقیت تضمینی، موزیک زیرزمینی دکتر قلب نمی خوایم، جراح فک و بینی غیرت سیب زمینی، توسعه سبک چینی دموکراسی دینی... بچه های پاپتی، چلوکباب ساعتی قاچاق زن به دوبی، آادمای غیرتی خون با اسانس اچ آی وی، آنفلونزای مرغی یکی از وبا می میره، یکی جنون گاوی ذخیره های ارزی، تحرکات مرزی هیچی دیگه نداریم، اعتبارات قرضی! اقتصاد تضمینی ، مرخصی تشویقی سینمای فلسفی، موسیقی تلفیقی عاشقای قزوینی، توسعه سبک چینی دموکراسی دینی... دیزی توی کافی شاپ، مدیتیشن به قصد رختخواب نذری می دن افطاری، زرشک پلو با کچاب! دنیاهای مجازی، دانشگاه شهربازی قهرمانای ملی، پرویننو حجازی! داروهای تقلبی، معتادای تفننی مد لباس ملی، صنایع تسننی آموزش از راه دور، فروش سوال کنکور نزول سود بانکی، یا انتخاب یا که زور غیر

ميثم (بجه های آسمان)

قدرت عشق یا عشق قدرت ، مدرنیته یا سنت تو محور شرارت، ژیان و عشق سرعت مسکن رنج و درد، به صورت قرص و گرد شام و ناهار نداری، جاش می خوریم کیک زرد انتخابای تستی، ازدواجای قسطی دوزار ته گنجه بود، فرستادیم فلسطین! موفقیت تضمینی، موزیک زیرزمینی دکتر قلب نمی خوایم، جراح فک و بینی غیرت سیب زمینی، توسعه سبک چینی دموکراسی دینی... بچه های پاپتی، چلوکباب ساعتی قاچاق زن به دوبی، آادمای غیرتی خون با اسانس اچ آی وی، آنفلونزای مرغی یکی از وبا می میره، یکی جنون گاوی ذخیره های ارزی، تحرکات مرزی هیچی دیگه نداریم، اعتبارات قرضی! اقتصاد تضمینی ، مرخصی تشویقی سینمای فلسفی، موسیقی تلفیقی عاشقای قزوینی، توسعه سبک چینی دموکراسی دینی... دیزی توی کافی شاپ، مدیتیشن به قصد رختخواب نذری می دن افطاری، زرشک پلو با کچاب! دنیاهای مجازی، دانشگاه شهربازی قهرمانای ملی، پرویننو حجازی! داروهای تقلبی، معتادای تفننی مد لباس ملی، صنایع تسننی آموزش از راه دور، فروش سوال کنکور نزول سود بانکی، یا انتخاب یا که زور غیر

پينکــــی

با سلام جلسه نقد هفته آینده ، یک شنبه مورخ ۱/۷/۸۶ بدلیل مصادف شدن با هفته دفاع مقدس نقد داستان به مادر چی بگم! از سری مجموعه داستان های قرارمون ساعت عشق ۲ به قلم آقای ابـوالفضل درخشنده ، نویسنده وبلاگ تخریبچــی دوران با حضور شخصیت های اصلی داستان می باشد. http://abolfazl2321.persianblog.ir

ظهور

سلام علیکم اقا احسنت ممنونم از اطلاعات زیبایی که در اختیام گذاشتید امیدوارم همیشه موفق باشید. یاعلـــــــــــــــــــــــــی مدد